ROS báo lãi ròng quý 3 giảm mạnh, chỉ bằng 1/4 cùng kỳ năm trước

31/10/2018 14:202
  •  

ROS báo lãi ròng quý 3 giảm mạnh, chỉ bằng 1/4 cùng kỳ năm trước

CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2018 với kết lãi ròng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lãi ròng của Công ty chỉ đạt hơn 15 tỷ đồng, giảm tới 75% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2018 của ROS
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của ROS.

Theo giải trình của Công ty nguyên nhân chính của việc sụt giảm mạnh lợi nhuận này là vì tổng doanh thu trong kỳ giảm mạnh do Công ty đã triển khai thực hiện các dự án do Công ty làm chủ đầu tư nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán nên tổng doanh thu quý 3/2018 giảm so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần của Công ty trong quý 3 giảm gần 21% so với cùng kỳ về mức 464 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí tài chính trong kỳ cũng tăng mạnh, toàn bộ là chi phí lãi vay. Cụ thể, chi phí tài chính của Công ty tăng tới hơn 112% so với cùng kỳ lên hơn 31 tỷ đồng. Nhìn vào dòng tiền hoạt động trên bảng lưu chuyển tiền tệ của Công ty có thể thấy vay nợ tài chính của Công ty trong 3 quý đầu năm tăng thêm hơn 209 tỷ đồng so với đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty đạt 2,036 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm kết hợp với chi phí tài chính tăng mạnh kéo lãi sau thuế của ROS giảm mạnh tới 55% so với cùng kỳ xuống còn hơn 93 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2018, Công ty chỉ mới thực hiện được hơn 1/4 chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Ngoài ra, có thể thấy cơ cấu doanh thu của ROS trong kỳ cũng có sự dịch chuyển từ hoạt động xây dựng sang doanh thu bán hàng hóa.

Cơ cấu doanh thu của ROS
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 của ROS

Cuối quý 3/2018, tổng tài sản của ROS đạt hơn 11,344 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với đầu năm. Nợ phải trả của Công ty cũng tăng gần 19% so với đầu năm. Cơ cấu nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm này tăng từ mức 45% đầu năm lên hơn 49%.

Phải thu ngắn hạn của ROS tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm lên trên 491 tỷ đồng. Phần lớn là do hai khoản phải thu từ CTCP Tập đoàn FLC và một cá nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Dung.

Một khoản mục khác cũng tăng đáng kể trong 3 quý đầu năm là khoản trả tiền trước ngắn hạn của người mua. Khoản mục này tăng tới gần 230% so với đầu năm.

Trong kỳ, Công ty cũng ghi nhận giao dịch bán hàng tới hơn 1,249 tỷ đồng cho bên liên quan là CTCP Tập đoàn FLC.

Về phần chi phí xây dựng cơ bản dở dang, khoản mục này này tăng tới hơn 30% so với đầu năm lên 1,032 tỷ đồng. Trong đó, Công ty ghi thêm mới chi phí từ Dự án Lux City và Vòng quay mặt trời – Dự án Động vật hoang dã. Mặt khác, chi phí dở dang của Dự án Sea Tower phía Tây đường An Dương Vương – Quy Nhơn cũng tăng thêm 30% lên hơn 623 tỷ đồng.

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang