×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Sau 9 tháng, UDJ hoàn thành kế hoạch cả năm 2018

12/10/2018 13:040

Sau 9 tháng, UDJ hoàn thành kế hoạch cả năm 2018

CTCP Phát triển Đô thị (UPCoM: UDJ) vừa công bố BCTC quý 3/2018; trong đó ghi nhận doanh thu quý này đạt hơn 21.2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.94 tỷ đồng, lần lượt đạt các mức tăng trưởng ấn tượng 166% và 450% so với cùng kỳ năm 2017.

Lý giải cho sự tăng trưởng nói trên, UDJ cho biết trong quý 3/2018 Công ty đã bán được sản phẩm mới từ dự án nhà ở công nhân, trong khi cùng kỳ 2017 chưa có sản phẩm này và chỉ bán sản phẩm tồn kho nên dẫn đến có sự chênh lệch lớn như vậy. Trong quý 3/2018, tổng các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp cũng không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của UDJ trong quý 3/2018
Đvt: đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2018 của UDJ

Như vậy chỉ sau 9 tháng đầu năm 2018, Công ty thu về hơn 80 tỷ doanh thu và lãi ròng gần 22.3 tỷ đồng, lần lượt gấp 2.26 lần và 3.7 lần so với kết quả cùng kỳ năm trước, qua đó hoàn thành 102.3% và 107.6% kế hoạch đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2018, UDJ có tổng tài sản trên 465.7 tỷ đồng; trong đó, hàng tồn kho gần 264.2 tỷ đồng, chiếm hơn 56.7% tổng tài sản, và tăng đến 27.8% so với con số đầu năm.

Công ty có vốn chủ sở hữu gần 194 tỷ đồng và không có nợ vay tài chính vào thời điểm kết thúc quý 3/2018.

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang