Tiếp tục giảm hơn nửa dự phòng, lãi ròng 9 tháng ACB gấp 2.5 lần cùng kỳ

23-10-2018 15:02:00+07:00
23/10/2018 15:02 4
  •  

Tiếp tục giảm hơn nửa dự phòng, lãi ròng 9 tháng ACB gấp 2.5 lần cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 3,772 tỷ đồng, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên mức 0.84%.

Theo báo cáo, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm ACB không đồng nhất. Thu nhập lãi thuần của ACB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 7,424 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 33% trong khi chi phí hoạt động dịch vụ tăng 54%.

Trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 27% (1,075 tỷ đồng) và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng đến 71% (308 tỷ đồng), thì hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ hơn 47 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 50% chỉ còn hơn 186 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác lại tăng gấp đôi đạt hơn 898 tỷ đồng. Chi phí hoạt động không thay đổi nhiều chiếm hơn 4,432 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt hơn 4,776 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 83% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 56% chỉ còn chiếm hơn 660 tỷ đồng, do đó lợi nhuận sau thuế của ACB gấp 2.5 lần, đạt gần 3,772 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đến 59%, chiếm hơn 214 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của ACB gấp 2.2 lần, đạt lần lượt 1,625 tỷ đồng và 1,309 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng ACB. Đvt: Tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 11,488 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ dương hơn 1,177 tỷ đồng, tăng gấp 9.7 lần. Trong đó chủ yếu là do thu nhập lãi tăng, tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro, giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán, giảm các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD...

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư chỉ còn âm hơn 139 tỷ đồng do giảm mua sắm tài sản cố định, tiền thu từ thanh lý tài sản cố định, thu từ thanh lý bất động sản đầu tư. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 3,100 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 130 tỷ đồng do tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vay dài hạn khác...

Tính đến 30/09/2018, tổng tài sản của ACB đạt hơn 312,778 tỷ đồng, tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 11% và 12%, đạt lần lượt 267,975 tỷ đồng và 219,080 tỷ đồng, thực hiện được 95% kế hoạch năm.

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 33% so với hồi đầu năm, trong khi nợ nghi ngờ giảm 18% thì nợ có khả năng mất vốn tăng đến 60%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 0.84% so với 0.71% hồi đầu năm, vẫn còn kiểm soát tốt.

Chất lượng nợ vay quý 3/2018 của Ngân hàng ACB. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang