logo

TTR: Nguyễn Thị Thùy Linh - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 76,474 CP

26-10-2018 16:43:00+07:00
26/10/2018 16:43 0
  •  

TTR: Nguyễn Thị Thùy Linh - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 76,474 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thùy Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: TTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 76,474 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 76,474 CP (tỷ lệ 3.84%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/06/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/07/2018.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang