×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VNM ETF: Khi nào mới thôi bán ròng?

27/10/2018 08:306

VNM ETF: Khi nào mới thôi bán ròng?

Tuần qua (20-26/10/2018) đánh dấu 4 tuần bán ròng liên tiếp của VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), tập trung ở các mã STB, VRESSI; chỉ riêng MSN được mua vào.

Cụ thể, các cổ phiếu STB, VRE và SSI bị VNM ETF bán ròng nhiều nhất trong tuần qua với số lượng trên 100,000 cp.

Các cổ phiếu HPG, SBT, VHM, NVL, VCG, TCH, ROS, VCB, VICDPM bị bán ròng với số lượng 50,000 - 100,000 cp.

Trong khi đó, VNM, NT2BVH bị bán ròng số lượng 30,000 - 50,000 cp.

Đáng chú ý nhất là duy nhất mã MSN vẫn được VNM ETF mua vào hơn 291,000 cp trong tuần qua.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF trong giai đoạn 20-26/10

Tại ngày 26/10, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 323.4 triệu USD, giảm khoảng 18.7 triệu USD so với cuối tuần trước. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ đạt 14.97 USD/ccq và 14.87 USD/ccq, thấp hơn so với mức 15.77 USD/ccq và 15.59 USD/ccq hồi cuối tuần trước.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 26/10

Cát Lam

FILI

Về đầu trang