×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

10 tháng đầu năm, PHR ước lãi trước thuế 500 tỷ đồng

09/11/2018 14:344

10 tháng đầu năm, PHR ước lãi trước thuế 500 tỷ đồng

Theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10 mới được CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) công bố gần đây, 10 tháng đầu năm, Công ty ước lãi trước thuế 500 tỷ đồng, vượt hơn 12% kế hoạch năm điều chỉnh.

Trong tháng 10, sản lượng khai thác của PHR đạt hơn 1,653.8 tấn mủ quy khô. Lũy kế 10 tháng đầu năm, khai thác đạt sản lượng trên 9,521 tấn mủ quy khô, đạt hơn 73% kế hoạch năm. Thu mua mủ từ vườn cây tư nhân và hộ khoán đạt 11,974 tấn.

Về mặt kinh doanh, lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PHR đạt 1,316 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh cao su đạt 775.43 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty ước đạt 500 tỷ đồng, vượt hơn 12% kế hoạch năm điều chỉnh.

Hai tháng cuối năm, PHR đặt mục tiêu sản lượng cao thu khai thác đạt 3,605 tấn mủ quy khô, sản lượng cao su thu mua đạt 3,000 tấn quy khô, sản lượng chế biến đạt 6,605 tấn mủ quy khô và sản lượng tiêu thu đạt 9,800 tấn mủ quy khô.

Đông Tư

FILI

Về đầu trang