×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Bãi bỏ một số quy định trong thuế xuất nhập khẩu

07/11/2018 16:520

Bãi bỏ một số quy định trong thuế xuất nhập khẩu

Từ ngày 1.12, theo Thông tư 95/2018 của Bộ Tài chính ban hành, sẽ có hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuế xuất nhập khẩu một số mặt hàng sẽ được bãi bỏ.

Quy định về thuế xuất khẩu gỗ theo Thông tư 35/2010 sẽ được bãi bỏ từ ngày 1.12 tới. D.Đ.M

Cụ thể, theo Bộ Tài chính, toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật như: Thông tư 35/2010, Thông tư 118/2011 và Thông tư 10/2015 do Bộ Tài chính ban hành trước đây đều bị bãi bỏ.

Trong đó, Thông tư 35/2010 ngày 12.3.2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Thông tư 118/2011 ngày 16.8.2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện và Thông tư 10/2015 ngày 29.01.2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014 ngày 19.9.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Ngoài ra, Thông tư 95 cũng nêu rõ vệc bãi bỏ 3 thông tư nói tên nhằm thực hiện Công văn 2108 ngày 23.7.2018 của Văn phòng Chính phủ về các trường hợp miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Nga

Thanh Niên

Về đầu trang