C92: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Hưng muốn mua 1.38 triệu cp

05-11-2018 09:26:36+07:00
05/11/2018 09:26 0
  •  

C92: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Anh Hưng muốn mua 1.38 triệu cp

Từ 06/11-05/12/2018, ông Nguyễn ANh Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Xây dựng và Đầu tư 492  đăng ký mua 1.38 triệu cp để nâng tỷ lệ sở hữu.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: C92
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,675,113 CP (tỷ lệ 50.35%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,380,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/12/2018.

Phương Châu

FILI

Loading...
Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang