Câu chuyện dùng vốn của VNE

30-11-2018 14:37:07+07:00
30/11/2018 14:37 1
  •  

Câu chuyện dùng vốn của VNE

Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) đã thực hiện báo cáo đợt cuối tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng từ ngày 30/11/2015.

Theo đó, số lượng chứng khoán chào bán và phát hành là hơn 18.63 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10,000 đồng/cp) tương ứng với tổng giá trị là hơn 186.3 tỷ đồng. Trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 là hơn 6.21 triệu cổ phiếu tương ứng hơn 62.12 tỷ đồng và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 12.42 triệu cổ phiếu tương ứng với hơn 124.24 tỷ đồng. Ngày hoàn thành đợt chào bán là ngày 30/11/2015.

Theo Bản cáo bạch đã công bố của Công ty thì mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành lần này để trả cổ tức năm 2014, đầu tư các dự án và bổ sung vốn lưu động như bảng sau:

Nguồn Nghị quyết ĐHĐCĐ

Sang năm 2018, ĐHĐCĐ của VNE đã cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng của số vốn huy động (số vốn huy động cho các dự án chưa sử dụng hoặc đã sử dụng, những dự án đã thực hiện chuyển nhượng hoặc đã dừng hoạt động) bao gồm:

- Vốn đầu tư Dự án khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn VNECO Sơn Trà thành phố Đà Nẵng là 70 tỷ đồng;

- Số vốn đã sử dụng cho dự án khu du lịch Xanh Lăng Cô tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 20 tỷ đồng);

- Số vốn đã huy động cho dự án siêu thị Xanh Green Mart tại TP Đà Nẵng là 20 tỷ đồng (không tiếp tục đầu tư). Trong đó, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng Dự án khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn VNECO Sơn Trà và Dự án Khu du lịch Xanh Lăng Cô.

- Số vốn 110 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ thi công các công trình xây lắp điện của Tổng Công ty.

Công ty cho biết tổng số vốn huy động từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng đã được sử dụng hết theo đúng mục đích của Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Tính tới thời điểm 30/11/2018, VNE đã sử dụng toàn bộ số tiền 110 tỷ đồng (được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng số vốn huy động) thực hiện chi trả thi công xây lắp các công trình  điện của Tổng Công ty.

Hết ngày 29/11/2018 giá cổ phiếu VNE chốt phiên ở mức 4,400 đồng/cp, giá cao nhất 52 tuần là 7,900 đồng/cp và thấp nhất là 4,100 đồng/cp.

Quốc Thắng

Fili

 

2035TB.VNECO.TCKT ngày 30.11.2018 Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn từ phát hành chứng khoán.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang