×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Để đáp ứng nhu cầu vốn dự án, BDT dự kiến phát hành 61.4 triệu cổ phần

26/11/2018 11:070

Để đáp ứng nhu cầu vốn dự án, BDT dự kiến phát hành 61.4 triệu cổ phần

CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (BDT) dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 để lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành gần 61.4 triệu cổ phần để tăng vốn điểu lệ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án.

BDT dự kiến phát hành gần 61.4 triệu cổ phần theo tỷ lệ phát hành 1:1.59 cho cổ đông hiện hữu với mệnh giá 10,000 đồng/cp. Vốn điều lệ hiện tại của BDT là 386 tỷ đồng, dự kiến sau khi phát hành vốn điều lệ sẽ đạt 999.74 tỷ đồng. Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Mục đích phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ đợt này nhằm tạo nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư các dự án. Ngoài ra còn giúp đảm bảo triển khai thành công dự án và tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến hơn 613.7 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn thực hiện các công trình dự án sau

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được triển khai theo tiến độ thực hiện của dự án, dự kiến như sau:

Tính đến 30/09/2018, tổng tài sản của BDT đạt gần 909 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Doanh thu thần đạt hơn 420 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch 600 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty mẹ đạt lần lượt gần 89 tỷ đồng và hơn 71 tỷ đồng, vượt 24% so với kế hoạch năm 2018.

Tài liệu đính kèm:
1.BDT_2018.11.26_4f8571b_Tai_lieu_hop_DHDCD_bat_thuong_ngay_03_12_2018.pdf

Hàn Đông

FILI

Về đầu trang