DHA sẽ mua lại 500,000 cổ phiếu quỹ

15-11-2018 17:04:21+07:00
15/11/2018 17:04 0
  •  

DHA sẽ mua lại 500,000 cổ phiếu quỹ

CTCP Hóa An (HOSE: DHA) quyết định mua lại 500,000 cổ phiếu quỹ nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, mặt khác làm lợi cho cổ đông của Công ty do tăng giá trị thu nhập mỗi cổ phần (EPS).

Để thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ, DHA tận dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần và phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.

Tài liệu đính kèm:
20181114_20181114 - DHA - QD cua HDQT thong qua PA mua lai co phieu lam cp quy.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang