DNP sẽ phát hành riêng lẻ và ESOP tổng cộng 12 triệu cổ phiếu

30-11-2018 14:33:31+07:00
30/11/2018 14:33 1
  •  

DNP sẽ phát hành riêng lẻ và ESOP tổng cộng 12 triệu cổ phiếu

Vừa qua, HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai (HOSE: DNP) đã thông qua việc triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Cụ thể, DNP dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có năng lực tài chính và sẵn sàng hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý tài chính, huy động vốn nhằm tăng vốn điều lệ với giá chào bán là 12,000 đồng/cp. Tổng số vốn huy động dự kiến của đợt phát hành lần này (theo mệnh giá) là 120 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành và phương thức phân phối trực tiếp tại trụ sở Công ty.

Đối với phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Công ty dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu trong đó thưởng cho người lao động là 700,000 cổ phiếu và chào bán cho người lao động là 1.3 triệu cổ phiếu với giá phát hành là 10,000 đồng/cp. Theo đó, tổng giá trị phát hành thêm là 20 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thì số cổ phiếu này mới được chuyển nhượng toàn bộ.

Được biết, mục đích của đợt phát hành lần này là nhằm tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, khích lệ tinh thần cống hiến và hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên và tăng cường mức độ gắn kết lợi ích và trách nhiệm của người lao động với lợi ích của Công ty. Thời gian dự kiến thực hiện đợt phát hành lần này là từ quý 4/2018 – quý 1/2019.     

Phương án sử dụng vốn

Giá cổ phiếu DNP kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11/2018 ở mức 14,000 đồng/cp.

Quốc Thắng

Fili

2018 11 28_DNP_NQ HĐQT phát hành riêng lẻ & ESOP 2018.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang