Dược phẩm Imexpharm thoái hết 10.75% vốn tại DDN

27-11-2018 09:27:21+07:00
27/11/2018 09:27 0
  •  

Dược phẩm Imexpharm thoái hết 10.75% vốn tại DDN

CTCP Dược phẩm Imexpharm đã thoái hết 10.75% vốn tại CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN), tương đương hơn 1 triệu cp vào ngày 20/11/2018.

Theo mức giá thỏa thuận, ước tính Dược phẩm Imexpharm thu được hơn 21 tỷ đồng từ đợt thoái vốn trên.

DDN là một trong những cổ phiếu hầu như không có thanh khoản trên thị trường, khối lượng giao dịch bình quân trên ngày trong một năm qua vào khoảng 2,238 cp.

Thông tin chi tiết:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Dược phẩm Imexpharm
- Mã chứng khoán: DDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,086,750 CP (tỷ lệ 10.75%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Định
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,086,750 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,086,750 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/11/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/11/2018.

Nguyên Ngọc

FILI

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang