×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

MTP sẽ tiến hành sáp nhập với Medipharco Tenamyd BR s.r.l

09/11/2018 10:250

MTP sẽ tiến hành sáp nhập với Medipharco Tenamyd BR s.r.l

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) mới được tổ chức gần đây, phương án sáp nhập cổ phiếu CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l vào MDP đã được thông qua.

Theo thông tin công bố, MTP sẽ nhận sáp nhập Medipharco Tenamyd BR s.r.l (MTBR) nhằm cơ cấu lại hoạt động của Medipharco nhằm phát triển thương hiệu sẵn có của Medipharco và MTBR, thống nhất trong quản trị Công ty.

Về phương thức sáp nhập, việc sáp nhập được thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phiếu. Theo đó, MTP sẽ phát hành thêm cổ phiếu MTP để hoán đổi lấy cổ phiếu của Liên doanh đang lưu hành do các cổ đông khác ngoài MTP đang nắm giữ tại MTBR. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sẽ là 1:1. Căn cứ vào tỷ lệ hoán đổi, số lượng cổ phần Công ty cần phát hành thêm để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phần đang lưu hành của MTBR là 2.6 triệu cổ phần.

Dự kiến sau sáp nhập vốn điều lệ của MTP sẽ đạt gần 66 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty sẽ thừa kế toàn bộ ngành nghề kinh doanh của MTBR hiện tại. Về mặt hoạt động kinh doanh, năm 2019, Công ty dự tính doanh thu thuần đạt 900 tỷ đồng, lãi sau thuế 8 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 10%.

Yến Chi

FILI

Về đầu trang