Ngân sách Nhà nước: Bội chi 6 ngàn tỷ đồng

29/11/2018 10:121
  •  

Ngân sách Nhà nước: Bội chi 6 ngàn tỷ đồng

Tổng Cục Thống kê vừa thông báo, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1,160.1 ngàn tỷ đồng, tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 1,166.2 ngàn tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1,160.1 ngàn tỷ đồng, bằng 87.9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 926.9 ngàn tỷ đồng, bằng 84.3%; thu từ dầu thô 54.3 ngàn tỷ đồng, bằng 151.3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 174.9 ngàn tỷ đồng, bằng 97.7%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 128.6 ngàn tỷ đồng, bằng 77.2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 156.6 ngàn tỷ đồng, bằng 70.3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 178.7 ngàn tỷ đồng, bằng 82%; thu thuế thu nhập cá nhân 82.5 ngàn tỷ đồng, bằng 85.2%; thu thuế bảo vệ môi trường 38.3 ngàn tỷ đồng, bằng 78.5%; thu tiền sử dụng đất 102.1 ngàn tỷ đồng, bằng 118.8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1,166.2 ngàn tỷ đồng, bằng 76.6% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 806.8 ngàn tỷ đồng, bằng 85.8%; chi đầu tư phát triển 239.8 ngàn tỷ đồng, bằng 60%; chi trả nợ lãi 93.5 ngàn tỷ đồng, bằng 83.1%.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang