NLG thay đổi tỷ lệ ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

21/11/2018 13:270
  •  

NLG thay đổi tỷ lệ ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

Ngày 20/11 vừa qua, HĐQT NLG đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1.97%. Ngày thanh toán cổ tức sẽ là ngày 19/12/2018.

Thực tế, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua trước đây của NLG thì tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 2.5%. Tuy nhiên, con số 2.5% này là tỷ lệ được tính trên vốn điều lệ cũ, tức 1,886.7 tỷ đồng. 

Đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Công ty đã là gần 2,391.4 tỷ đồng (sau khi hoàn thành việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu). Do đó, dẫn đến sự thay đổi về tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 xuống còn 1.97% so với tỷ lệ 2.5% đã thông qua trước đây. 

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang