NTC muốn điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2018

27/11/2018 13:251
  •  

NTC muốn điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2018

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) muốn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2018, lợi nhuận còn lại sẽ chuyển sang năm sau và tạm ứng cổ tức 2018.

Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến cuối tháng 12/2018.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 của NTC, Công ty dự kiến trả cổ tức cho năm 2018 là 63.5 tỷ đồng, tương ứng 17.38% lợi nhuận sau thuế dự kiến (gần 365.5 tỷ đồng) cho năm 2018.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018 của NTC
Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, NTC thực hiện được 14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, và mới chỉ thực hiện được 39% chỉ tiêu được lấy làm dự phóng trả cổ tức năm 2018. Đây có lẽ là một trong những nguyên do khiến NTC muốn điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức 2018.

Tiến độ thực hiện kết quả kinh doanh theo kế hoạch năm 2018 của NTC

Hiện, NTC vẫn chưa tiết lộ con số điều chỉnh cụ thể cho kế hoạch cổ tức cùng với tỷ lệ tạm ứng cổ tức cho năm 2018.

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang