×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

QPH sắp sửa trả cổ tức 20%

09/11/2018 20:230

QPH sắp sửa trả cổ tức 20%

Ngày 05/12/2018, CTCP Thủy điện Quế Phong (UPCoM: QPH) sẽ thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%, ứng với 2,000 đồng/cp.

HĐQT của CTCP Thủy điện Quế Phong đã có Quyết định về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 20%/cp. Theo đó cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 05/12/2018. Ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày 25/11/2018.

Năm 2017, doanh thu thực hiện của QPH đạt hơn 101.3 tỷ đồng, vượt hơn 4.4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch lợi nhuận.

Theo kế hoạch được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt hơn 99.7 tỷ đồng và 42.5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty ghi nhận doanh thu gần 85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 42.2 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được hơn 85% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận.

Yến Chi

FILI

Về đầu trang