×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Quỹ đầu tư giao dịch kém sôi động

12/11/2018 08:362

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 03-09/11

Quỹ đầu tư giao dịch kém sôi động

Sau 2 tuần sôi động, tuần qua (03-09/11/2018), dường như các quỹ đầu tư đã có phần trầm lắng lại, chỉ còn một vài quỹ gom hàng nhỏ lẻ.

Giao dịch nổi bật nhất trong tuần qua là động thái mua 1.3 triệu cp SVI (Bao bì Biên Hòa) của Ssiam Sif - Vietnam Active Value Portfolio vào ngày 02/11/2018. Như vậy, quỹ được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) tăng tỷ lệ sở hữu của quỹ cũng như tổng nhóm có liên quan lên 10.13%, tương đương 1.3 triệu cp.

Cùng ngày, America LLC cũng gom 2,400 cp NNC của Đá Núi Nhỏ, làm tăng tỷ lệ sở hữu lên 9.01%, tương đương hơn 1.9 triệu cp.

Trước đó, America LLC gom 4,300 cp HMH (Hải Minh) và 13,200 cp PPS (Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam), tăng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt lên 11.01% (1.4 triệu cp) và 10.04% (1.5 triệu cp).

Thời gian gần đây, America LLC liên tục gom hàng nhỏ lẻ các mã HMH, PPS, ITD, KGU...

Ngày 30/10/2018, PXP Vietnam Smaller Companies Fund Limited cũng gom 25,000 cp VSC của Container Việt Nam, tăng tỷ lệ sở hữu lên 0.78%, tương đương 392,391 cp. Theo đó, làm tăng tỷ lệ sở hữu của tổng nhóm có liên quan từ 4.96% lên 5.01%, tương đương hơn 2.5 triệu cp.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 03-09/11
Nguồn: HSX, HNX, VSD, SSC

Cát Lam

FILI


Về đầu trang