×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SDJ: Tổng Giám đốc gom hơn 1.1 triệu cp

21/11/2018 13:420

SDJ: Tổng Giám đốc gom hơn 1.1 triệu cp

Kết thúc ngày 16/11/2018, ông Hoàng Hải Việt - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 25 (UPCoM: SDJ) đã mua thành công hơn 1.1 triệu cp trong khối lượng 1.2 triệu cp đã đăng ký mua trước đó.

Trước khi thực hiện giao dịch số lượng cổ phiếu của ông Hoàng Hải Việt là 30,161 cổ phiếu (ứng với tỷ lệ 0.69%). Sau giao dịch đăng ký mua thành công hơn 1.1 triệu cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu ông Việt nắm giữ nâng lên trên 1.21 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 27.91% vốn điều lệ.

Giá đóng cửa ngày 20/11 của cổ phiếu SDJ là 8,000 đồng/cp,vốn hóa thị trường đạt 35 tỷ đồng. Giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần là 11,100 đồng/cp và thấp nhất là 7,000 đồng/cp.

Quốc Thắng

Fili

Về đầu trang