×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy FTF SSIAM VNX50

02/11/2018 15:270

SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Qũy FTF SSIAM VNX50

Qũy FTF SSIAM VNX50 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn như sau:

Tài liệu đính kèm:
20181102_20181102 - SSI - KQ GD CP cua to chuc CLQ-Quy ETF SSIAM VNX50.pdf

HOSE

Về đầu trang