TDH - Vịnh tránh bão hay chỉ là mái hiên che mưa?

05-11-2018 10:00:00+07:00
05/11/2018 10:00 30
  •  

Kỳ 1: Định lượng mức độ tin cậy và an toàn

TDH - Vịnh tránh bão hay chỉ là mái hiên che mưa?

Doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu rất tốt trong những năm qua nhưng lợi nhuận ở mức trung bình. Độ tin cậy của báo cáo tài chính và mức an toàn là khá cao.

PRO TRADER – Nhận diện dòng tiền, định lượng cổ phiếu, đầu tư thành công

Doanh thu tăng trưởng tốt nhưng lợi nhuận không ấn tượng

TDH là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong ngành bất động sản và khá ổn định. Tuy nhiên, vấn đề rõ nét nhất của doanh nghiệp này là mặc dù doanh thu tăng trưởng tốt qua các năm nhưng lợi nhuận không có nhiều đột biến.

Chỉ có giai đoạn 2008-2010 là lợi nhuận sau thuế của TDH trên mức 200 tỷ, các năm còn lại hầu hết đều ở mức trung bình. Điều này cũng phần nào giải thích tại sao Công ty không chia cổ tức tiền mặt nhiều hơn.

Biến động doanh thu và lợi nhuận TDH từ khi niêm yết

Nguồn: VietstockFinance

Định lượng mức độ tin cậy của báo cáo tài chính

Về mặt nguyên tắc thì khi dữ liệu đầu vào sai thì kết quả đầu ra sẽ có độ tin cậy cực kỳ kém bất kể quá trình phân tích, xử lý dữ liệu có tinh vi và cao cấp đến đâu.

Vì vậy, trước khi đi vào phân tích, định giá chi tiết thì nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ lưỡng khả năng xảy ra thao túng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo dòng tiền).

Mô hình F-Score. Được vợ chồng Giáo sư Patricia Dechow và Giáo sư Richard Sloan tại Đại học California giới thiệu vào năm 2011, mô hình này nhanh chóng trở thành một trong những tiêu chuẩn hàng đầu trong việc kiểm chứng độ tin cậy của báo cáo tài chính doanh nghiệp.Theo Dechow, doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, tin cậy nếu F-Score <1

F-Score của TDH ở mức -5.123929358.

Nguồn: VietstockFinance

Tuy nhiên, trong các biến số liên quan đến chất lượng các khoản kế toán dồn tích (accrual quality), biến ΔREC (Thay đổi khoản phải thu trên Tổng tài sản bình quân) đang có giá trị cao nhất trong vòng 7 năm qua (tính từ năm 2011).

Xét về mặt chu kỳ thì biến động của ΔREC trong giai đoạn 2012-2017 khá giống với giai đoạn 2004-2009. 

Đồ thị giá trị của biến số ΔREC giai đoạn 2004-2017

Nguồn: VietstockFinance

Mô hình M-Score. Giáo sư Messod Daniel Beneish sử dụng M-Score để dự đoán khả năng có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Theo Beneish, nếu M-Score < -1.78 thì độ tin cậy sẽ ở mức cao.

Giá trị M-Score của TDH hiện đang ở mức -2.09.


Định lượng mức độ an toàn của doanh nghiệp

Ngoài việc test độ tin cậy của báo cáo tài chính, việc xem xét độ an toàn của doanh nghiệp thông qua các mô hình định lượng khách quan cũng rất quan trọng.

Mô hình H-Score. Mô hình này được Giáo sư John G. Fulmer công bố năm 1984. Chỉ số H-Score được áp dụng khá hiệu quả ở phương Tây cũng như các quốc gia châu Á trong việc đánh giá độ an toàn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp được coi là an toàn nếu H-Score > 0.

Giá trị H-Score của TDH hiện đang ở mức 3.723454462.

 

Nguồn: VietstockFinance

Mô hình Z-Score. Mô hình này được Giáo sư Edward Altman công bố lần đầu vào năm 1968 trên tạp chí Journal of Finance. Chỉ số Z-Score được tính toán dựa trên các chỉ số tài chính kết hợp với trọng số và được sử dụng để tiên đoán về rủi ro của doanh nghiệp trong vòng 2 năm tới.

Có đến ba loại Z, Z’ và Z’’ trong mô hình của Giáo sư Altman. Do TDH thuộc ngành bất động sản nên ta tính Z’’. Giá trị Z’’ của TDH hiện đang ở mức 3.299825811.

Nguồn: VietstockFinance

Đón đọc: Kỳ 2 - Phân tích, định giá và chiến lược đầu tư

Bộ phận Phân tích Doanh nghiệp, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang