logo

TTR: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Văn Việt

05-11-2018 17:04:00+07:00
05/11/2018 17:04 0
  •  

TTR: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Văn Việt

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Việt
- Mã chứng khoán: TTR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 406,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 406,600 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 20.4%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 31/10/2018.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang