7,230 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được đấu thầu thành công trên HNX

13-12-2018 17:17:27+07:00
13/12/2018 17:17 0
  •  

7,230 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được đấu thầu thành công trên HNX

Ngày 12/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 6,500 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu chính phủ được phát hành tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (3,000 tỷ đồng), 15 năm (3,000 tỷ đồng).

Theo kết quả được công bố, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 3,000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5.1%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 05/12/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất 5.1%/năm.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 15 năm, có 7 thành viên dự thầu và huy động được 2,430 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/12/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất 5.3%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 7,230 tỷ đồng. Thông kế lại từ đầu năm 2018, KBNN đã huy động được 149,777 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang