×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

ACB huy động 2,200 tỷ đồng trái phiếu

17/12/2018 16:510

ACB huy động 2,200 tỷ đồng trái phiếu

Vừa qua, HĐQT CTCP Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) đã thông qua phương án phát hành 2.2 ngàn tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo đợt 2/2018.

Theo đó, trước 31/12/ 2018 ACB dự kiến phát hành riêng lẻ thông qua bảo lãnh phát hành tối đa 2,200 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm với mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu và giá phát hành bằng 100% mệnh giá, dự kiến tổng giá trị của đợt phát hành đợt này là 2,200 tỷ đồng.

Theo Công ty cho biết, trái phiếu phát hành lần này là loại trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản và tài sản đảm bảo là trái phiếu Chính phủ thuộc sở hữu của ACB. Đối với tiền lãi sẽ được thanh toán sau theo định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành, còn gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày ACB thực hiện mua lại trước thời gian đáo hạn (nếu có) hoặc ngày đến hạn thanh toán khi có tuyên bố trái phiếu đến hạn.

Được biết, mục đích của đợt phát hành là nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của ngân hàng nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Trước đó, vào ngày 12/11/2018 ACB đã phát hành riêng lẽ thành công 2,200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp, có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6%/năm cho toàn bộ thời hạn trái phiếu, có bảo đảm bằng tài sản và có quyền bán lại cho tổ chức phát hành.

Quốc Thắng

Fili

Về đầu trang