BDT sắp phát hành hơn 61 triệu cp, tăng vốn lên gần ngàn tỷ đồng

05-12-2018 09:50:53+07:00
05/12/2018 09:50 0
  •  

BDT sắp phát hành hơn 61 triệu cp, tăng vốn lên gần ngàn tỷ đồng

Sau cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, BDT sẽ phát hành 61.37 triệu cổ phần phổ thông (tính theo tỷ lệ phát hành 1:1.59 cho cổ đông hiện hữu) giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 12,000 đồng/cp. Phương thức phát hành đợt này là chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định hiện hành.

Hiện tại vốn điều lệ của BDT trước khi phát hành là 386 tỷ đồng, nếu đợt phát hành này thành công, BDT sẽ nâng vốn điều lệ lên 999.74 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

1.BDT_2018.12.4_af0b44a_Phuong_an_phat_hanh_co_phieu_tang_von_dieu_le_dinh_kem_Nghi_quyet_

DHDCD.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang