×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

BIDV chào bán thành công 400,000 trái phiếu trong năm 2018

20/12/2018 15:300

BIDV chào bán thành công 400,000 trái phiếu trong năm 2018

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã có báo cáo kết quả phát hành 400,000 trái phiếu trong năm 2018.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm (đáo hạn năm 2025), có 156,964 trái phiếu được bán cho 4,340 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 838 trái phiếu cho 1 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 584 tổ chức trong nước mua thành công 142,198 trái phiếu với mệnh giá bằng mệnh giá chào bán là 10 triệu đồng/trái phiếu.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm (đáo hạn năm 2028), 66,818 trái phiếu được phân phối cho 18,673 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 1,987 trái phiếu phân phối cho 2 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và 31,195 trái phiếu phân phối cho 182 tổ chức trong nước với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Theo đó, BIDV đã thu về được 4,586 tỷ đồng trong đó tổng chi phí phát hành trái phiếu là 1,740 tỷ đồng. Như vậy, số tiền thu ròng từ đợt chào bán là 3,998 tỷ đồng.

Tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 28.25 tỷ đồng, chiếm 0.11% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Theo BIDV, trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, đủ điều kiện bổ sung vào nguồn vốn cấp 2 của Ngân hàng. Hơn 3,998 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của BIDV, cân đối đáp ứng nhu cầu cho vay VNĐ đối với các dự án trung và dài hạn của khách hàng tại BIDV nhằm phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT BIDV về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018

 Ái Minh

FILI

Tài liệu đính kèm:

20181219_20181219 - BID - Ket qua chao ban trai phieu.pdf
Về đầu trang