BWS đã giải ngân 116 tỷ đồng từ nguồn vốn 135 tỷ đồng thực hiện dự án

28-12-2018 22:00:00+07:00
28/12/2018 22:00 1
  •  

BWS đã giải ngân 116 tỷ đồng từ nguồn vốn 135 tỷ đồng thực hiện dự án

CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu vừa báo cáo tiến độ sử dụng nguồn vốn 135 tỷ đồng từ đợt phát hành ra công chúng trong thời gian từ ngày 12/10/2017 đến ngày 24/10/2017.

Theo bản cáo bạch đã công bố, BWS huy động vốn 135 tỷ đồng để bổ sung cho dự án Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch từ Nhà máy nước Hồ Đá Đen đến vòng xoay 3/2 – Phước Thắng với tổng vốn đầu tư hơn 362 tỷ đồng.

Với 135 tỷ đồng, BWS đã mua vật tư và các phụ kiện kèm theo cho dự án, cụ thể:

Nguồn: CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Đến ngày 31/10/2018, Công ty đã thực hiện giải ngân 2 đợt với giá trị đã giải ngân là 116 tỷ đồng.

Nguồn: CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang