Cổ đông ngoại tại PME đã nâng sở hữu lên 62%

05-12-2018 15:48:13+07:00
05/12/2018 15:48 0
  •  

Cổ đông ngoại tại PME đã nâng sở hữu lên 62%

Vừa qua, STADA Service Holding B.V. đã nâng sở hữu tại CTCP Pymerpharco (HOSE: PME) lên 62%, qua đó chính thức giành quyền kiểm soát tại PME.

Cụ thể, STADA vừa nhận chuyển nhượng 9.75 triệu cp PME từ 12 cá nhân. Qua đó, STADA nâng số lượng cổ phần PME nắm giữ lên con số  hơn 46.5 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu 62%.

Danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần PME cho STADA
Nguồn: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Trước đây không lâu, ngày 16/11/2018, room ngoại tại PME cũng vừa chính thức được nâng lên 100%. ĐHĐCĐ PME cũng đã chấp thuận cho phép STADA hoặc tổ chức có liên quan được nâng tỷ lệ sở hữu tại PME lên tối đa 72%.

*Room ngoại tại PME chính thức được nâng lên 100%

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang