Cổ phiếu CC1 kém thanh khoản, Ủy viên HĐQT Lê Thành muốn bán hết 14 triệu cp

25-12-2018 17:11:20+07:00
25/12/2018 17:11 0
  •  

Cổ phiếu CC1 kém thanh khoản, Ủy viên HĐQT Lê Thành muốn bán hết 14 triệu cp

Theo thông tin vừa công bố, ông Lê Thành - Ủy viên HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) đã đăng ký bán hết 14 triệu cp (12.82%) để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Dự kiến giao dịch sẽ diễn ra từ ngày 26/12/2018 – 24/01/2019 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cổ phiếu CC1 trên thị trường có thể nói là kém thanh khoản khi khối lượng giao dịch bình quân trong một năm qua chỉ đạt 93 cp/ngày, giá nhìn chung tăng khoảng 20%.

Biến động giá cổ phiếu CC1 trong 12 tháng qua

Thông tin chi tiết:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thành
, - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
, - Mã chứng khoán: CC1
, - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,076,800 CP (tỷ lệ 12.82%)
, - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 14,076,800 CP
, - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
, - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
, - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/12/2018
, - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/01/2019.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang