GSP đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng năm 2019

28-12-2018 15:59:29+07:00
28/12/2018 15:59 1
  •  

GSP đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng năm 2019

Vừa qua, HĐQT của CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế đã thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Theo đó một số nhiệm vụ mà HĐQT đã nhấn mạnh như: Khai thác hiệu quả và an toàn đội tàu LPG, trong đó Gas Shipping tiếp tục là đầu mối đảm bảo vai trò vận chuyển LPG cho Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (KDK) và GPP Cà Mau. Tiếp tục kết hợp với NVTrans giữ vừng thị phần vận tải LPG nội địa và đẩy mạnh hoạt động vận tải ra thị trường quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và tăng nguồn thu ngoại tệ.

Về tái cấu trúc, Công ty xây dựng theo phương án tái cơ cấu giảm tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Gas Shipping xuống tối thiểu 51% vốn điều lệ.

GSP còn đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2019, theo đó tổng doanh thu là 1,200 tỷ đồng giảm 5% so với kế hoạch năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng tăng 5% so kế hoạch 2018.,

Nguồn: Nghi quyết HĐQT GSP
Tài liệu đính kèm:
20181228_20181228 - GSP - NQ HDQT So 60 Ve Ke Haoch Kinh Doanh Nam 2018.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang