×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Hàng loạt công ty con của PVN vượt kế hoạch năm sau 11 tháng

07/12/2018 15:041

Hàng loạt công ty con của PVN vượt kế hoạch năm sau 11 tháng

Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố tóm tắt kết quả kinh doanh trong tháng 11 và trong 11 tháng đầu năm 2018. Tính đến hết tháng 11/2018, có 3 đơn vị thuộc tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế gồm BSR, GASPVT.

Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt gần 2 triệu tấn, vượt 11.3% so với kế hoạch tháng. Tính chung 11 tháng đạt 22.1 triệu tấn, vượt 5.4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96.8% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1.13 triệu tấn, vượt 6.6% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 12.84 triệu tấn, bằng 97% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0.87 tỷ m3, vượt 18.1% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 9.26 tỷ m3, bằng 96.4% kế hoạch năm.

Các hoạt động sản xuất điện, xăng dầu và đạm đều đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là sản xuất đạm tháng 11 đạt 97,000 tấn, tính chung 11 tháng đạt trên 1.47 triệu tấn thực hiện 96.4% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 542,344 tỷ đồng vượt 2.2% kế hoạch năm.

Tính đến hết tháng 11/2018, 3 đơn vị thuộc tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế. Cụ thể:

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) đạt tổng doanh thu 11 tháng đạt khoảng 103,900 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 5,480 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 4,900 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm.

Tổng CTCP Khí Việt Nam (HOSE: GAS) đạt tổng doanh thu 11 tháng là 66,316 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm.

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam (HOSE: PVT) đạt tổng doanh thu 11 tháng là 7,051 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm.

Ngoài ra, có 2 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là CTCP PVI (PVI) với lợi nhuận trước thuế đạt 774.8 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 611.8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) với kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 919.3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 884.6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm.

Yến Chi

FILI

Về đầu trang