×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

HSC dự báo VietinBank sẽ lỗ khoảng 765 tỷ đồng trong quý 4/2018

19/12/2018 11:242

HSC dự báo VietinBank sẽ lỗ khoảng 765 tỷ đồng trong quý 4/2018

Báo cáo cập nhật của CTCP Chứng khoán TPHCM (HSC) dự báo, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) sẽ lỗ trong quý 4/2018 và lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 giảm xuống còn 6,831 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng trưởng 10%.

Với kế hoạch VietinBank đã công bố, HSC dự báo VietinBank sẽ ghi nhận lỗ khoảng 765 tỷ đồng trong quý 4/2018, chủ yếu là do chi phí dự phòng tăng và/hoặc thoái lãi dự thu do VieinBank có tỷ lệ lãi dự thu khá cao so với dư nợ nhóm 1 là 1.75% vào cuối quý 3/2018.

Lãnh đạo VietinBank cho biết mục tiêu lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 6,700 tỷ đồng là mục tiêu tối thiểu theo kế hoạch tái cơ cấu, và tổng tín dụng là 909 nghìn tỷ đồng (tăng 10.3% so với đầu năm) tại thời điểm cuối tháng 11, do Ngân hàng đang tiến hành tái cấu trúc dư nợ cho vay và hạn chế tăng trưởng cho vay trong quý 4 để cải thiện hiệu quả và duy trì hệ số CAR theo quy định.

Cũng theo báo cáo, việc phân phối lợi nhuận còn lại của năm 2017 là 4,035 tỷ đồng sẽ được thực hiện theo phê duyệt của NHNN. Như vậy việc VietinBank có phải trả cổ tức tiền mặt hay không và tỷ lệ cổ tức là bao nhiêu vẫn chưa được quyết định.

Nếu VietinBank không phải trả cổ tức tiền mặt, vốn chủ sở hữu sẽ tăng thêm 4,035 tỷ đồng từ phần lợi nhuận năm 2017 chưa phân phối (tăng 6.36%). Nếu VietinBank phải trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 7%, tổng số tiền chi trả cổ tức là 2,646 tỷ đồng (tương đương 39.4% lợi nhuận năm 2017), phần lợi nhuận còn lại chỉ là 1,389 tỷ đồng và được bổ sung vào vốn chủ sở hữu (tăng 2.19%).

Basel 2 sẽ được áp dụng từ đầu năm 2019. Mặc dù trong 3 năm qua VietinBank vẫn không thể huy động vốn mới, là một trong 10 ngân hàng thử nghiệm Basel 2, VietinBank sẽ bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn mới này từ đầu năm 2019.

Với cách tính tài sản có rủi ro nghiêm ngặt và toàn diện hơn cùng với những hạn chế trong tăng vốn Cấp 1 và Cấp 2, tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng trong năm 2019 nhiều khả năng cũng sẽ bị hạn chế ở mức thấp.

Về năm 2018, HSC điều chỉnh giảm dự báo với LNTT giảm 25.8% xuống chỉ còn 6,831 tỷ đồng. Dự báo trước đây là 10,500 tỷ đồng (tăng trưởng 14.06%). HSC dự báo tăng trưởng tín dụng là 9% và tăng trưởng huy động khách hàng là 10%, NIM giảm 0.08% xuống còn 2.73%, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 6.9% đạt 28,930 tỷ đồng trong khi thu nhập ngoài lãi tăng đạt 6,058 tỷ đồng (tăng trưởng 9.2%) nhờ lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng trưởng 32.6%. Chi phí hoạt động cũng được dự báo tăng 11.4% so với năm 2017 lên 16,792 tỷ đồng. Chi phí dự phòng dự báo tăng mạnh 36.2% so với năm 2017 lên 11,366 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý giữ ở mức 2% sau khi xóa 8,015 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 0.93% tổng dư nợ.

Cho năm 2019, HSC dự báo LNTT tăng trưởng 10.6% đạt 7,555 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng đạt 9% và tăng trưởng tiền gửi khách hàng đạt 10%, NIM dự báo giảm 0.02% xuống 2.71% trong năm 2019, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 6.3% đạt 30,738 tỷ đồng trong khi đó thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 15.6% đạt 7,002 tỷ đồng. Chi phí dự phòng dự báo tăng 5% so với năm 2018 lên 11,932 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý giữ mở mức 2% sau khi xóa 10,334 tỷ đồng nợ xấu, tương đương 1.1% tổng dư nợ. Theo đó, HSC cũng dự báo LNTT năm 2019 đạt 7,555 tỷ đồng (tăng trưởng 10.6%).

Hàn Đông

FILI

Về đầu trang