LPB sắp phát hành và trả cổ tức bằng cổ phiếu

06/12/2018 11:080
  •  

LPB sắp phát hành và trả cổ tức bằng cổ phiếu

HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, UPCoM: LPB) đã thông qua việc lấy 28/12 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu.

Đồng thời, đây cũng là ngày Ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 26.66%.

Trên thị trường, hiện cổ phiếu LPB vẫn đang giao dịch dưới mệnh giá, quanh vùng 9,800 đồng/cp.

Trước đó, LPB đã quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 như lợi nhuận trước thuế giảm từ 1,800 tỷ đồng xuống còn 1,200 tỷ đồng, tổng tài sản từ 190,000 tỷ đồng xuống còn 180,000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 từ 170,000 tỷ đồng xuống còn 160,000 tỷ đồng, dư nợ thị trường 1 từ 123,500 tỷ đồng xuống 117,557 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức tối thiểu từ 12% xuống còn 10%.

Thái Hương

Fili

Tài liệu đính kèm:
1.LPB_2018.12.6_7c0afff_CBTT_Nghi_quyet_SGDCK.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang