MIG phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

05-12-2018 15:46:59+07:00
05/12/2018 15:46 0
  •  

MIG phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

Vừa qua, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội đã họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 và thông qua khá nhiều phương án phát hành cổ phiếu.

Theo đó, MIG dự kiến phát hành là 4 triệu cp trả cổ tức tỷ lệ thực hiện là 20:1; phát hành thêm 42 triệu cổ phần tỷ lệ 2:1.

Đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Do đó, cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được hưởng quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền đã nêu.

Ngoài ra, MIG còn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) là 4 triệu cổ phần phổ thông. Giá phát hành là 10,000 đồng/cp. Đối tượng để phát hành là cán bộ, nhân viên của MIC. Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng tối thiếu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

 

Tài liệu đính kèm:
1.MIG_2018.12.5_8718a24_02.2018.BB.DHDCD_Bien_ban_kiem_phieu_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban.pdf

2.MIG_2018.12.5_adcd6a1_02.2018.NQ.DHDCD_Nghi_quyet_DHDCD_lay_y_kien_co_dong_bang_van_ban_nam

_2018_1.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang