Nhựa Pha Lê sẽ mở rộng vùng nguyên liệu

20-12-2018 15:12:31+07:00
20/12/2018 15:12 0
  •  

Nhựa Pha Lê sẽ mở rộng vùng nguyên liệu

Vào ngày 19/12/2019, HĐQT CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (HOSE: PLP) đã thông qua một số nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh sắp tới, HĐQT giao cho ông Lê Thạc Tuấn – Thành viên HĐQT tìm kiếm các mỏ đá hoa trắng để mở rộng nguyên liệu.

Các công tác mở rộng nguyên liệu bao gồm lập báo cáo công tác phổ tra các mỏ đá hoa trắng tại Nghệ An và Yên Bái, xây dựng báo cáo khoan thăm dò, thẩm định giá trị mỏ và thẩm định hồ sơ pháp lý về việc chuyển nhượng lại quyền khai thác mỏ.

Nguyên Ngọc

FILI

Tài liệu đính kèm:
20181220_20181220 - PLP - NQ BB HDQT thong qua KHSXKD 2019.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang