ORS bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán

17-12-2018 15:21:57+07:00
17/12/2018 15:21 0
  •  

ORS bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đã ra quyết định về việc đình chỉ hoạt động mua chứng khoán của CTCP Chứng khoán Phương Đông (HNX: ORS) kể từ ngày 17/12/2018.

Theo đó, việc đình chỉ hoạt động mua chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Phương Đông kết thúc khi CTCP Chứng khoán Phương Đông được UBCKNN đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Quyết định được đưa ra sau khi quyết định đình chỉ hoạt động tự doanh của ORS từ ngày 16/10 tới 15/12 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hết hiệu lực. Cụ thể, trước đó UBCKNN đã có quyết định đình chỉ  hoạt động tự doanh của ORS từ ngày 16/10 tới 15/12 và đặt ORS vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Quyết định này được căn cứ theo số vốn chủ sở hữu đến ngày 30/06/2018 của ORS là 58.4 tỷ đồng thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định hiện hành với Công ty là 135 tỷ đồng và mức vốn điều lệ là 240 tỷ đồng do phát sinh lỗ lũy kế.

Quý 3/2018, Công ty ghi nhận lãi ròng hơn 550 triệu đồng tuy nhiên số lãi này vẫn không đủ bù đắp khoản lỗ của 2 quý trước đó. 9 tháng đầu năm 2018, Công ty vẫn lỗ hơn 9.6 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính tới thời điểm 30/09/2018 của Công ty là 232 tỷ đồng.

Quốc Thắng

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang