PCE điều chỉnh giảm gần 10% kế hoạch sản lượng năm 2018

21-12-2018 14:53:58+07:00
21/12/2018 14:53 0
  •  

PCE điều chỉnh giảm gần 10% kế hoạch sản lượng năm 2018

Ngày 18/12, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX: PCE) đã công bố Nghị quyết HĐQT chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Cụ thể, PCE điều chỉnh kế hoạch về tổng sản lượng giảm từ 340 nghìn tấn xuống còn 307 nghìn tấn, giảm 9.71% so với kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được chấp thuận trước đó. Mặt khác, PCE điều chỉnh tăng kế hoạch về chi phí quản lý bán hàng từ 52.33 tỷ đồng lên 57.16 tỷ đồng, tương đương tăng 9.23% so với trước đó.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT PCE chấp thuận điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018

Được biết, ngày 14/11, PCE có thông báo sẽ thực hiện điều chỉnh một số bút toán vào báo cáo tài chính quý 4/2018 do kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu NSNN từ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn năm 2016, 2017 của Công ty. Theo đó, Công ty sẽ phải nộp thêm vào NSNN khoản thuế TNDN là 1.4 tỷ đồng và khoản thuế TNCN là hơn 68 triệu đồng.

Ái Minh

FILI

Tài liệu đính kèm:

1.PCE_2018.12.20_39b1e4e_20181219_1028CMTHQT_Dieu_chinh_ke_hoach_kinh_doanh_nam_2018_signed.pdf
2.PCE_2018.12.20_89ea00d_PCE_20181218_353NQCMT_NQ_ve_viec_chap_thuan_dieu_chinh_ke_hoach_kinh_doanh_nam_2018.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang