×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Phó Tổng PVN Nguyễn Sinh Khang giữ chức Chủ tịch GAS

26/12/2018 17:141

Phó Tổng PVN Nguyễn Sinh Khang giữ chức Chủ tịch GAS

Ông Nguyễn Sinh Khang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas, HOSE: GAS).

Tân Chủ tịch GAS Nguyễn Sinh Khang.

Sáng 26/12/2018, GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường thông qua việc thay đổi về mặt nhân sự lãnh đạo HĐQT.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Lê Như Linh, do được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) điều động nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời bbầu ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức Thành viên HĐQT thay ông Lê Như Linh.

Ông Nguyễn Sinh Khang sinh ngày 09/05/1961; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Dự án, Kỹ sư điện tử viễn thông, Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Ông Nguyễn Sinh Khang đã có quá trình công tác trong ngành Dầu khí từ 1995 đến nay, với nhiều chức vụ lãnh đạo. Từ năm 2010 đến nay, ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại Đại hội, HĐQT GAS đã thống nhất bầu ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức Chủ tịch HĐQT GAS.

Thái Hương

FIli

Về đầu trang