×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

S12: Vi phạm công bố thông tin, một cổ đông lớn bị phạt 25 triệu đồng

07/12/2018 21:220

S12: Vi phạm công bố thông tin, một cổ đông lớn bị phạt 25 triệu đồng

Ngày 05/12/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Cõi.

Theo quyết định của Thanh tra UBCKNN, ông Phạm Ngọc Cõi bị phạt 25 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 09/03/2018, ông Phạm Ngọc Cõi đã mua 129,600 cp và bán 65,200 cp của CTCP Sông Đà 12 (UPCoM: S12), dẫn đến tỷ lệ sở hữu tăng từ 391,900 cp (7.84%) lên 452,300 cp (9.05%)

Đến ngày 20/03/2018, ông Cõi tiếp tục bán 39,100 cổ phiếu S12, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu giảm từ 452,300 cp (9.05%) xuống 413,200 cp (8.26%).

Tuy nhiên, ông Cõi không thực hiện báo cáo với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Nguyên Ngọc

FILI

 • ACBS
 • HTF
 • KBSV
 • VDSC
 • KIS
 • MBKE
 • DAS
 • AGR
 • EVEREST
 • BMSC
 • CTS
 • PHS
 • TVS
 • TVSI
 • BSI
Về đầu trang