×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SCR huy động 470 tỷ đồng tăng quy mô vốn hoạt động

19/12/2018 08:261

SCR huy động 470 tỷ đồng tăng quy mô vốn hoạt động

Vừa qua, HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR) đã thông qua phương án phát hành tối đa 470 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán, lãi suất được kết hợp giữa cố định và lãi suất thả nổi.

Theo đó, trong tháng 12 năm 2018, SCR dự kiến phát hành riêng lẻ dưới hình thức đại lý phát hành tối đa 4.7 triệu trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với mệnh giá trái phiếu là 100,000 đồng/trái phiếu, dự kiến tổng giá trị của đợt phát hành đợt này là 470 tỷ đồng.

Công ty cho biết, trái phiếu phát hành lần này là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán, lãi suất được kết hợp giữa cố định và lãi suất thả nổi.

Đối tượng phát hành lần này là dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và sau khi trái phiếu được nắm giữ bởi ít nhất 100 người sở hữu trái phiếu thì trái phiếu sẽ được thực hiện việc niêm yết một phần hoặc toàn bộ tại một Sở GDCK hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán vào thời điểm theo yêu cầu của đại diện người sở hữu trái phiếu, Sở GDCK ban đầu sẽ là Sở GDCK TPHCM.

Đối với tiền lãi và gốc trái phiếu khi đến hạn sẽ được đảm bảo từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của Công ty.

Được biết, mục đích của đợt phát hành là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Công ty.

Quốc Thắng

Fili

Về đầu trang