×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SLS trả cổ tức bằng tiền mặt 30%

06/12/2018 17:391

SLS trả cổ tức bằng tiền mặt 30%

Vừa qua, HĐQT CTCP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) đã thống nhất thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2017 - 2018 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

Theo đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2017 - 2018 với tỷ lệ 30%/cp (3,000 đồng/cp). Hiện tại số cổ phiếu đang lưu hành là hơn 9.79 triệu cổ phiếu, dự kiến số tiền Công ty dùng để chi trả cổ tức là hơn 29.3 tỷ đồng. Thời gian chi trả từ ngày 07/01/2019, nguồn chi trả lấy từ nguồn vốn lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối.

Về hoạt động kinh doanh, niên độ 2017 - 2018, Công ty lãi ròng hơn 115.9 tỷ đồng, giảm gần 29% so với niên độ trước. Tới quý 1 niên độ 2018 - 2019 lãi ròng là 21.26 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Công ty giải trình, lợi nhuận trong kỳ tăng là do sự tăng, giảm của các yếu tố sản lượng, giá bán và doanh thu như bảng sau:

Quốc Thắng

Fili

NQ_HDQT_so_86_chi_tra_co_tuc_nam_20172018_signed.pdf

Về đầu trang