×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

TDC mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

31/12/2018 11:060

TDC mua lại 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

HĐQT của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) đã có quyết định về phương án mua lại trái phiếu trước hạn 50 tỷ đồng.

Vào năm 2015, TDC có phát hành 500 trái phiếu với giá trị phát hành bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu mà Công ty phát hành là 500 tỷ đồng. Được biết, toàn bộ số tiền này được đầu tư vào dự án Khu biệt thự cao cấp GoldLand. Thời hạn của toàn bộ trái phiếu này có thời hạn 5 năm.

Tuy chưa đến hạn mua lại nhưng TDC có nhu cầu mua lại trước hạn một phần trái phiếu trị giá 50 tỷ đồng, nguồn tiền mua lại được lấy từ doanh thu của dự án Bàu Bàng Lô A31,32,33. Ngày 31/12/2018, Công ty sẽ mua lại 50 trái phiếu này.

Chi tiết về dòng tiền để mua lại trái phiếu của TDC
Nguồn: Nghị quyết HĐQT của TDC
Tài liệu đính kèm:
20181228_20181228 - TDC - NQ HDQT VV MUA LAI TRAI PHIEU TRUOC HAN.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang