Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất năm 2018

30-12-2018 08:00:00+07:00
30/12/2018 08:00 5
  •  

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất năm 2018

Theo thống kê của Vietstock trong năm 2018, cùng với sự đi xuống của thị trường không ít cổ phiếu đã mất đáng kể giá trị. Sau đây là những mã cổ phiếu giảm giá mạnh nhất.

1. CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV (HNX: ALV)

Nhóm ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Ngành: Khai thác đá và khoáng sản phi kim

Vốn điều lệ: 56.5 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 17/09/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 13,100 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 2,200 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 83.21%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 47,340 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp ALV

2. CTCP SPI (HNX: SPI)

Nhóm ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Ngành: Khai thác đá và khoáng sản phi kim

Vốn điều lệ: 168 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 26/09/2012

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 3,700 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 700 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 81.08%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 253,979 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp SPI

3CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Bất động sản

Vốn điều lệ: 72.26 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 21/11/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 12,200 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 2,600 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 78.69%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 18,864 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp SJC

4.  CTCP Khoáng sản Luyện kim màu (HNX: KSK)

Nhóm ngành: Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim

Ngành: Sản xuất các sản phẩm từ đất sét và vật liệu chịu nhiệt

Vốn điều lệ: 238.88 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 19/02/2014

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 1,400 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 300 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 78.57%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 79,783 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp KSK

5CTCP Khoáng sản và đầu tư VISACO (HNX: VMI)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác

Vốn điều lệ: 109.499 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 09/10/2014

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 4,500 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 1,100 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 75.56%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 29,364 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp VMI

6. CTCP Hàng tiêu dùng (HNX: ASA)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác

Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 12/03/2012

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 2,800 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 700 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 75%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 55,662 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp ASA

7CTCP Quản lý Đường sông số 3 (HNX: DS3)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy

Vốn điều lệ: 106.697 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 21/08/2017

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 15,090 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 3,900 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 74.16%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 309.007 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp DS3

8CTCP Chứng khoán Artex (HNX: ART)

Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm

Ngành: Môi giới chứng khoán và hàng hóa

Vốn điều lệ: 969 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 28/09/2018

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 9,500 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 2,500 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 73.67%

Khối lượng giao dịch bình quân 246 phiên: 1,163,076 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp ART

9. CTCP Hoàng Hà (HNX: HHG)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Vận tải đường bộ

Vốn điều lệ: 348.963 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 28/07/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 6,300 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 1,700 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 73.04%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 185,954 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp HHG

10. CTCP Xây dựng FLC FAROS (HOSE: ROS)

Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác

Vốn điều lệ: 5,676.98 tỷ đồng

Ngày đầu niêm yết: 01/09/2016

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 142,540 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 38,700 đồng/cp

Tỷ lệ giảm: 72.85%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 1,260,583 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp ROS

Quốc Thắng

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang