Top 10 cổ phiếu niêm yết “phi nước đại” năm 2018

29-12-2018 07:00:00+07:00
29/12/2018 07:00 8
  •  

Top 10 cổ phiếu niêm yết “phi nước đại” năm 2018

2018 là một năm biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có lúc chỉ số VN-Index tăng ngất ngưởng lên 1,200 điểm trong tháng 4/2018. Nhưng càng về cuối năm, chỉ số càng giảm mạnh. Điểm lại năm qua, vẫn có những mã tăng điểm ấn tượng nhưng so với kết quả của năm 2017 thì không thể bì kịp. Đáng chú ý, thủy sản là nhóm gặt hái nhiều thành công nhất năm 2018 với 3 đại diện lọt top 10 mã tăng điểm mạnh nhất trong năm.

1. CTCP Cảng An Giang (HNX: CAG)

Nhóm ngành: Vận tải và kho bãi

Ngành: Sắp xếp vận tải hàng hóa

Vốn điều lệ: 138 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 04/12/2017

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 15,870 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 117,800 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 642.26%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 25 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ giá cp CAG

2. CTCP Alphanam E&C (HNX: AME)

Nhóm ngành: Xây dựng và bất động sản

Ngành: Xây dựng hệ thống tiện ích

Vốn điều lệ: 120 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 02/06/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 3,065 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 15,700 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 412.18%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 625 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp AME

3. CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA)

Nhóm ngành: Xây dựng và bất động sản

Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác

Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 18/01/2008

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 8,500 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 42,500 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 400%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 29,081 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp SRA

4. CTCP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sơ chế và đóng gói thủy sản

Vốn điều lệ: 227.996 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 05/09/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 7,680 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 30,000 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 290.57%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 26,103 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp ACL

5. CTCP Caminmex Group (HOSE: CMX)

Nhóm ngành: Sản xuất thực phẩm

Ngành: Sơ chế và đóng gói thủy sản

Vốn điều lệ: 132.2 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 09/11/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 4,300 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 15,200 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 253.49%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 46,238 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp CMX

6. CTCP Sách – Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST)

Nhóm ngành: Công nghệ và thông tin

Ngành: Công nghiệp xuất bản

Vốn điều lệ: 11 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 18/12/2008

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 11,000 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 38,700 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 251.56%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 69 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp BST

7. CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nhóm ngành: Sản xuất thực phẩm

Ngành: Sơ chế và đóng gói thủy sản

Vốn điều lệ: 1,250.44 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 07/12/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 10,470 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 28,500 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 172.03%

Khối lượng giao dịch bình quân 248 phiên: 676,196 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp ANV

8. CTCP Vinam (HNX: CVN)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn kim loại và khoáng sản (trừ dầu khí)

Vốn điều lệ: 82.5 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 06/08/2010

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 7,400 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 17,700 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 139.19%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 52,265 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp CVN

9. CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC (HNX: PCN)

Nhóm ngành: Bán buôn

Ngành: Bán buôn hóa chất và các sản phẩm liên quan

Vốn điều lệ: 39.245 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 18/12/2015

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 3,300 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 7,800 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 136.36%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 537 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp PCN

10. CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC)

Nhóm ngành: Sản xuất

Ngành: Sản xuất thực phẩm

Vốn điều lệ: 164.25 tỷ đồng

Ngày niêm yết: 20/11/2007

Giá đã điều chỉnh đầu năm 2018: 51,000 đồng/cp

Giá tại ngày 28/12 (Phiên cuối năm 2018): 118,800 đồng/cp

Tỷ lệ tăng: 132.94%

Khối lượng giao dịch bình quân 250 phiên: 1,007 cổ phiếu/phiên

Biểu đồ cp HHC

Quốc Thắng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang