×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Trưởng Ban kiểm soát BHN xin từ nhiệm vì lý do cá nhân

19/12/2018 11:330

Trưởng Ban kiểm soát BHN xin từ nhiệm vì lý do cá nhân

Vào ngày 17/12 vừa qua, HĐQT của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát – bà Đinh Thị Thanh Hải và thực hiện Quy trình nhân sự bầu bổ sung kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/06/2018, bà Đinh Thị Thanh Hải tiếp tục trúng cử là Trưởng Ban kiểm soát BHN nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hiện tại, theo chia sẻ từ bà Hải vì lý do cá nhân nên bà quyết định xin từ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm tại BHN từ ngày 01/12/2018.

Cũng trong Nghị quyết này, HĐQT đã thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản là ngày 08/01/2019.

Tài liệu đính kèm:
20181218_20181218 - BHN - Nghi quyet HDQT vv lay y kien co dong bang vb.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang