×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

TTB huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

17/12/2018 15:170

TTB huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 14/12 vừa qua, HĐQT của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu cho năm 2018.

Cụ thể, TTB sẽ phát hành 300,000 trái phiếu với mệnh giá là 1 triệu đồng/trái phiếu, do vậy tổng mệnh giá trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng. Số lượng trái phiếu này sẽ được chào bán riêng lẻ, thông qua đại lý phát hành vào tháng 12 năm 2018.

Kỳ hạn của trái phiếu có giá trị là 3 năm, giá phát hành bằng 100% mệnh giá, tức là 1 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất áp dụng cho 1 kỳ tính lãi đầu tiên là 10.5%/năm. Lãi suất của các kỳ tính lãi tiếp theo là 3.5% cộng cho lãi suất tham chiếu.

Lãi suất tham chiếu được tính như giá trị trung bình cộng của lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, lãi trả sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố bởi 4 ngân hàng: BIDV (CN Sở giao dịch 1), Vietcombank (Sở giao dịch), VietinBank (CN Thành phố Hà Nội) và Agribank (Sở giao dịch) vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

Theo như Nghị quyết, TTB có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu đang lưu hành sau 12 tháng, người sở hữu trái phiếu có nghĩa vụ bán lại trái phiếu trước hạn cho TTB khi được chào mua. Toàn bộ trái phiếu sẽ đáo hạn và được thanh toán bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Thái Nguyên là tổ chức bảo lãnh thanh toán cho nghĩa vụ thanh toán của TTB với các trái chủ.

Tài liệu đính kèm:
20181217_20181217 - TTB - NQ HDQT VV PHAT HANH TP.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang