Viễn thông Tin học Bưu Điện chuẩn bị niêm yết trên HOSE

11-12-2018 14:26:55+07:00
11/12/2018 14:26 1
  •  

Viễn thông Tin học Bưu Điện chuẩn bị niêm yết trên HOSE

Sắp tới, CTCP Viễn thông Tin học Bưu Điện sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Ngày 07/12, HĐQT CTCP Viễn thông Tin học Bưu Điện đã thông qua phương án thực hiện niêm yết hơn 32 triệu cổ phiếu trên HOSE với mã cổ phiếu là CTH.

Hiện tại, Công ty đang tổ chức triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; dịch vụ hỗ trợ tổng hợp…

Công ty đang sở hữu 2 chi nhánh là chi nhánh CTCP Viễn thông Tin học Bưu Điện TPHCM và Đà Nẵng; 1 công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông Tin học Bưu Điện và 1 công ty liên kết sở hữu 40% vốn điều lệ là CTCP Thương mại Viễn thông Tin học Bưu Điện.

Báo cáo KQKD hợp nhất quý 3/2018 của Công ty cho thấy lãi ròng là 23.74  tỷ đồng, giảm 8.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần nguyên nhân là do phần lỗ trong hoạt động liên kết liên doanh là 692 triệu đồng và chi phí tài chính tăng hơn 7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng đạt 56 tỷ đồng, giảm 23.5% so với cùng kỳ năm trước.

Đến 30/09/2018, tổng tài sản của Công ty là 2,412 tỷ đồng, giảm 5.6% so với đầu năm. Tại thời điểm này, nợ phải trả chiếm1,810 tỷ trong cơ cấu nguồn vốn, giảm 7.6% so với đầu năm.

Cuối quý 3/2018, hàng tồn kho của Công ty ở mức 953 tỷ đồng, tăng 192% so với đầu năm. Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn của Công ty cũng tăng 92% so với đầu năm lên 898.3 tỷ đồng.

Quốc Thắng

Fili

Bao cao tai chinh.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang