logo

3 công ty chứng khoán đầu tiên báo kết quả kinh doanh quý 4

17-01-2019 16:04:52+07:00
17/01/2019 16:04 2
  •  

3 công ty chứng khoán đầu tiên báo kết quả kinh doanh quý 4

Là những công ty chứng khoán (CTCK) công bố báo cáo tài chính sớm nhất, MSGS, IRSROSE đều có những câu chuyện rất riêng về hoạt động kinh doanh trong quý 4 và cả năm 2018.

MSGS: Sống nhờ lãi ngân hàng

Kết quả kinh doanh quý 4/2018 của MSGS
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của MSGS

Quý 4/2018, CTCP Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt (MSGS) ghi nhận doanh thu hoạt động 5.3 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Trong đó, gần như toàn bộ doanh thu đến từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Doanh thu môi giới (một trong những hoạt động cốt lõi của công ty chứng khoán) trong kỳ của MSGS chỉ hơn 163,000 VNĐ!? Sau khi trừ đi khoản chi phí quản lý và chi phí môi giới khá lớn 166 triệu đồng, Công ty báo lỗ trong quý gần 370 triệu đồng. Trong khi cùng kỳ lỗ hơn 505 triệu đồng.

Nói về tình hình kinh doanh cả năm của Công ty, doanh thu hoạt động thu về trên 21 tỷ đồng nhưng chủ yếu cũng từ lãi từ khoản đầu tư HTM. Lãi ròng năm 2018 của Công ty đạt 2.4 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước nhờ chi phí quản lý được cắt giảm.

Tới 31/12/2018, tổng tài sản của MSGS đạt 362 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Điểm đáng chú ý là, hầu hết tài sản của Công ty đều nằm ở các khoản đầu tư HTM cụ thể là tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng tới 1 năm (345.85 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm).

Có thể thấy, MSGS hiện gần như chỉ sống bằng lãi tiền gửi ngân hàng, trong khi hoạt động chính của một công ty chứng khoán lại hết sức “èo uột”.

IRS: Thực hiện 92% kế hoạch lợi nhuận

Kết quả kinh doanh quý 4/2018 của IRS
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của IRS

CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) cũng vừa có một quý 4 hoạt động không mấy khởi sắc. Doanh thu hoạt động của Công ty ở mức 6.3 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ do các nguồn thu hầu hết đều sụt giảm.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 42% về 474 triệu đồng; doanh thu môi giới giảm gần 10% còn 1.8 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động của Công ty lại tăng nhẹ 3% lên hơn 4 tỷ đồng. Theo đó, Công ty báo lãi ròng chỉ đạt 281 triệu đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm doanh thu của IRS đạt 24.3 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lãi ròng trong năm đạt 331 triệu đồng, tăng nhẹ 6%. Với kết quả này, Công ty mới thực hiện được 92% kế hoạch lợi nhuận của năm.

ROSE: Quý 4 khấm khá nhờ lợi nhuận khác

KQKD quý 4/2018 của ROSE
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của ROSE.

Về phần mình, CTCP Chứng khoán Hoàng Gia vừa có một quý kinh doanh “khá ổn” với kết quả doanh thu gấp đôi cùng kỳ năm trước. Chủ yếu là nhờ doanh thu môi giới chứng khoán của Công ty tăng vọt lên hơn 7 tỷ đồng. Tuy vậy, sau khi trừ bớt chi phí hoạt động, số tiền Công ty thu về vẫn không đủ để chi trả chi phí quản lý lên tới hơn 8.1 tỷ đồng trong kỳ (Cùng kỳ, Công ty chỉ ghi nhận gần 1 tỷ đồng chi phí quản lý).

Song nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 2 tỷ đồng, IRS báo lãi quý 4/2018 đạt gần 1.7 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Theo giải trình, trong quý 4, Công ty đã có sự kiểm tra và đối chiếu các số dư tiền nên trên tài khoản của khách hàng giữa hệ thống Core quản lý tài khoản của nhà đầu tư và hệ thống kế toán của Công ty. Qua đó đã giúp phát hiện và xử lý khoản chênh lệch giữa 2 hệ thống. Khoản chênh lệch này đã được điều chỉnh lại trên sổ kế toán cho đúng với thực tế số dư chi tiết theo từng tài khoản của nhà đầu tư. Từ đó, làm phát sinh khoản lợi nhuận khác kể trên.

Lũy kế cả năm 2018, ROSE báo lãi tăng nhẹ so với năm trước, đạt 331 triệu đồng. Trong năm, nguồn thu của Công ty chủ yếu tới từ hoạt động môi giới và tư vấn.

Tới cuối năm, tổng tài sản của Công ty ở mức 36.6 tỷ đồng. Tại thời điểm này, Công ty đang ôm khoản lỗ lũy kế gần 19 tỷ đồng.

Chí Kiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang