AMV ghi nhận lãi ròng 215 tỷ đồng trong năm 2018

15-01-2019 10:52:37+07:00
15/01/2019 10:52 2
  •  

AMV ghi nhận lãi ròng 215 tỷ đồng trong năm 2018

BCTC cho năm 2018 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tiếp tục ghi nhận kết quả đột biến khi doanh thu và lãi ròng lần lượt là 461 tỷ đồng và 215 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018, Công ty tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến như những kỳ trước trong năm, doanh thu và giá vốn hàng bán ghi nhận 297 tỷ đồng và 172 tỷ đồng tăng gần 4 lần và 7 lần so cùng kỳ, do đó lãi ròng ở mức 124 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so cùng kỳ trước.

Các khoản mục về chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng được AMV kiểm soát tốt khi giảm lần lượt 10% và 72% so cùng kỳ. Nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần gấp đôi khi chiếm 1 tỷ đồng. Do vậy, lãi ròng trong quý ở mức 120 tỷ đồng, gấp 22 lần cùng kỳ.

Nguồn: BCTC AMV

Cả năm 2018, AMV có doanh thu và lãi ròng lần lượt là 461 tỷ đồng và 215 tỷ đồng đều ghi nhận tăng gần 6 lần so năm 2017.

Tại ngày 31/12/2018, Công ty có tổng tài sản ở mức 655 tỷ đồng, tăng 58% so hồi đầu năm. Đáng lưu ý, cơ cấu tài sản ngắn hạn của AMV đã có chuyển biến, khi đầu năm tài sản ngắn hạn chiếm đến 92% trong nguồn vốn thế nhưng hiện nay, gần như tài sản ngắn hạn và dài hạn xẻ đôi tỷ lệ cho nhau.

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của AMV tăng đột biến hơn 110 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó hai khách hàng có giá trị phải thu lớn nhất là CTCP Vật tư Trang thiết bị Đông Á hơn 69 tỷ đồng và CTCP Y tế Nhất Minh hơn 60 tỷ đồng.

Thông tin tham khảo: BCTC hop nhat (AMV)-compressed.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang